Felhasználónév:
Jelszó:
2002-es zarándoklat meghívó gondolata

Ti vagytok a föld sója!

Kalandra indultak magyar testvéreink az elmúlt évben a Himalájára, a Mount Everest meghódítására. Kalandra vállalkozott néhány hónapja Szalay Zsolt a bódvarákói barlang ismeretlen mélységébe leszállva.
Ezeknél is nagyobb kalandra hív és vár Téged Isten. A Mount Everestnél is magasabbra és a bódvarákói barlangnál is nagyobb mélységekbe.

Arra hív, hogy:
TE LÉGY A FÖLD SÓJA! - ÍZESÍTÕJE!

Az örök hó szédítõ magasságában, a csendben figyelni kell minden kis zajra. Így talán idõben hallható meg a távoli lavina veszély hangja, mely életünket fenyegeti. A mélységben rekedve, a bajban, csendben figyelve hallhatjuk meg a távolból érkezõ halk hangokat, vehetjük észre a kicsi fényeket, melyek a barlang sötét mélységeibõl a kiutat, az életet jelenthetik.

Ezért meg kell tanulnunk elhallgatni, figyelõ csendet teremteni. Ilyen halló, "beszédes" csend teremtést szeretnénk tanulni a zarándoklat elsõ napján.
Csak a csendben tudunk Isten "hullámhosszára" hangolódni, meghallani szavát, és így járva a Pilis és a Börzsöny hegyeit boldog örömmel mondhatjuk a zsoltárossal:

"Egekbe hogyha hágok: ott jelen vagy, -
holtak közt vessem ágyam: odalenn vagy.
Naptámadatnak szárnyára ha kapnék, -
tenger legszélsõ szélein ha laknék,
Oda is csak a te karod vezet, -
tart engem ott is jobb kezed."

Oly jó az imában ezt átérezni:

"Távolról minden gondolatom érted:
látsz, ahol járok s ahol nyugszom,
és ismerõs vagy minden utamon.
A szó még el sem érte nyelvemet,
íme, Uram te mindenestül máris ismered.
Elõlem is, mögülem is általölel karod,
kezedet rajtam nyugtatod."

Ezért szeretnénk imádkozni tanulni a második nap, hiszen aki tud elcsendesedni, Istenre figyelni, vele beszélni, - csak az tud igazán a másik emberre figyelni, hallgatni, vele párbeszédet folytatni.
Így lehetsz "a föld sója", "a világ világossága"!

ISTEN HÍV ERRE!

Vargha Miklós Péter
plébános

 

TORONTÓI "TÚRA"
- magyar ösvényeken

Néhány hónap alatt másodszor kerültünk a kegyelem fõcsapásába. A Taize-i Találkozón hatvanezer fiatallal imádkoztunk együtt. Napokon át az új évezred Európájának szíve dobbant Budapesten. Március 2-án este a Magyar Szentek Templomában ismét az imádságban kapcsolódott össze kontinensünk ifjúsága a televíziós közvetítés segítségével. A Szentatyával hét nagyvárost kötött össze a kommunikációs híd. "Mi keresztények a szeretet civilizációjának építõi akarunk lenni Európában." Sajátos híd-szerep betöltésére hív fel a pápa, amikor meghív és felkészít a XVII. Ifjúsági Világtalálkozóra, melynek mottója "Ti vagytok a föld sója. Ti vagytok a világ világossága." Nélkülözhetetlen elemeivé kell válnunk a hitbeli és erkölcsi megújulásra váró környezetünknek! A nagyobb igazságosság és a teljesebb szeretet hídépítésének szándékát erõsíti bennünk a Szentatya - mint Pontifex Maximus, azaz a Legfõbb Hídverõ. Az imádság hídja, zarándok létünk és a bizalmon alapuló párbeszéd összekapcsolnak bennünket. A keresztény közösségeinknek és a nem hívõ környezetünknek egyaránt szüksége van ránk, mert mi az Élet forrásához, Krisztushoz tartozunk.

A Márianosztrai Ifjúsági Gyalogos Zarándoklat több mint két évtizede - nem csak jelképesen - járja a Pilis és a Börzsöny útjait. 2002-ben együtt lépdelünk Szentatyánkkal és Európa fiataljaival a "szeretet civilizációjának" ösvényein.

Várnai Péter
Esztergom - Budapesti
Fõegyházmegye ifjúsági referense


nyomtatási nézet